Zeměpis

Turecko se rozkládá mezi 36. až 42. stupněm severní šířky a 26. až 45. stupněm východní délky na celkové ploše 814, 578 km2. Naprostá většina území patří asijské části země (790, 200 km2), zatímco v Evropě leží pouze něco přes 3%. Obě části jsou odděleny Marmarským mořem a průlivy Bospor (Bogazici) a Dardanely (Çanakkale). Na této ploše žije asi 65 milionů obyvatel, což z Turecka činí sedmnáctou nejlidnatější zemi na světě. Z nich je drtivá většina Turků, jedinou početnější menšinu tvoří Kurdové (přes 6%). Turecko má suchozemské hranice s osmi státy: evropská část má přes 400 km hranic s Řeckem a Bulharskem, na severovýchodě sousedí s bývalými sovětskými republikami Gruzií, Arménií a Nachičevanskou autonomní oblastí, na jihovýchodě s Íránem, Irákem a Sýrií. Celková délka hranic činí 2.753 km, k nimž lze ještě připočítat 8.333 kilometrů pobřeží.
Země tvoří poměrně pravidelný obdélník dlouhý 1.660 a široký 550 km, který lze zhruba rozdělit na sedm regionů (od západu k východu):
tu_015_sm.jpg 2.4K Marmarská oblast zahrnuje Marmarské moře (tj. rozšíření mezi oběma průlivy), evropskou část Turecka a přilehlé anatolské pobřeží. Malá rozlohou je nejhustěji osídlena a strategicky významná. Největšími městy jsou v Evropě Edirne a z větší části asijský Istanbul. Nejvýznamnějším vrcholem je asi 2500 metrů vysoký Uludag (známý také jako bájné sídlo bohů Olymp), středisko turistiky a zimních sportů u Bursy. Evropská část je spíše nížiná, s vrcholky pohoří Istranca dosahujícími až 1000 metrů.
Egejskou oblast tvoří velmi členité pobřeží Egejského moře a část vnitrozemí až k anatolské náhorní plošině. Tento velmi úrodný region se - spolu s Marmarskou oblastí - podílí na zemědělské produkci státu téměř jednou polovinou. Mezi nejdůležitější, z velké části exportní plodiny, patří tabák, hrozny, olivy, fíky a bavlna.
Černomořská oblast tvoří úzký, hustě zalesněný pobřežní pás, který je od vnitrozemí oddělen Pontským pohořím, přecházejícím na východě v Kavkaz a Arménskou vysočinu. Převažují jehličnaté lesy, které oblasti dávají poněkud "slovenský" charakter. Nejdůležitějšími městy jsou Samsun a Trabzon, daří se tu plodinám, které vyžadují dostatek vláhy (kukuřice, čaj).
Anatolská náhorní plošina, zvaná také Centrální Anatolie, je od okolí oddělena horskými pásmy, která značně redukují objem srážek. Postupně se zvedá od západu na východ z 800 až k 2000 metrům. Západní části plošiny dominuje hlavní město Ankara, suchá krajina na východě, zvaná Kapadokie, je zajímavá svým vulkanickým charakterem. Její bizarní ráz ovlivňuje tradiční pastevectví (převažují ovce, ale i angorské kozy).
Středomořská oblast, zvaná též Turecká riviéra, přechází z teplého, ovoci a zelenině přejícího pobřežního pásu v zalesněná pohoří Tauru. Největší pobřežní město Antalya je zároveň prvořadým turistickým centrem. Na východě Středomoří, mezi toky Ceyhan a Seyhan, leží úrodná nížina s historickým jménem Kilíkie.
Východní Anatolie, s většinou území v nadmořské výšce 1500-2000 metrů, se vyznačuje drsnějším kontinentálním podnebím. Pěstuje se hlavně obilí, rozšířené je pastevectví jak skotu, tak bravu. Na hranici s Íránem se nachází nejvyšší turecká hora Ararat (Agri Dagi - 5165 metrů n.m.), stejně jako jiné vrcholy regionu (Nemrut, Süphan, Tendurek) vulkanického původu.U hory Süphan, asi 90 km od íránských hranic, leží největší turecké jezero Van.
Jihovýchodní Anatolie je poměrně jednotvárná, suchá oblast, i přesto, že jí protékají budoucí veletoky Eufrat a Tigris. Hlavně na prvním z nich byly vybudovány mohutné přehradní nádrže, které změnily ráz krajiny (a jsou příčinou syrských stížností). Z hospodářského hlediska jsou veledůležitá zdejší ropná pole.

tu_001_sm.jpg 3.2KPohoří v Turecku jsou součástí alpsko-himálajského systému. Pontské pobřeží na severu země je tvořeno hlavně starými krystalickými masívy a dosahuje největších výšek ve své východní části (s nejvyšší horou Kaçkar 3937 m), stejně jako jižní pohoří Taurus, dělené na Západní Taurus (až 3000 metrů n.m.), Antitaurus (až 3500 metrů n.m.) a Východní Taurus. Taurus je tvořen převážně křídovými vápenci s dobře vyvinutými krasovými jevy (viz doporučení). Obě pohoří se stýkají na východě země s nejvyšší horou Turecka Araratem.
Vodopis: Turecké pobřeží omývá čtvero moří: Černé na severu, Marmarské na severozápadě, Egejské na jihozápadě a Středozemní na jihu. Marmarské moře je od Černého, respektive Egejského odděleno významnými průplavy Bospor a Dardanely. Největší jezera - Van a Tüz - jsou slanovodní. Nejdelší řeka Turecka Kizilirmak se vlévá do Černého moře. Strategicky významná je řeka Aras, která tvoří část hranic s Arménií. V Turecku pramení i oba veletoky Eufrat a Tigris, na kterých byly postaveny mohutné přehrady a které tečou dále do Sýrie a Iráku. Do Iskenderunského zálivu Středozemního moře se vlévají Seyhan a Ceyhan. Nejdůležitějšími toky egejské oblasti jsou Velký a Malý Menderes (řecky Maiandros).
Fauna je rozmanitá, v samotném Turecku žije víc druhů než v celé Evropě, které se zhruba dělí na stepní a lesní. Z dravců zaslouží zmínku hnědí a syrští medvědi na svazích Tauru, rysi, kuny, divoké kočky, vzácně levharti, ve stepích šakali. Kromě vysoké, běžné i v ČR, jako jeleni, srnci a mufloni, se v lesích vyskytují i divocí osli, ve stepích gazely. Ptactvo je neméně bohaté, včetně racků, čápů, volavek, ale i orlů a supů. Jen v rezervaci Kuş Cenneti u jezera Manyas se vyskytuje 239 druhů. V přísně chráněné černomořské jeskyni u Ünye žijí vzácní tuleni druhu Monachus monachus. O moře se dělí, mimo jiné, s delfíny a karetami. Flora do značné míry závisí na nadmořské výšce a objemu srážek. Na severu převažují jehličnaté lesy, na centrální náhorní plošině stepní traviny až polopouště. Oba pásy patří do ponticko-středoasijské podoblasti, odlišné od podoblasti středomořské s porosty makchie, dubu, myrty, olivovníku, vavřínu apod.

 

Průměrné denní teploty:

 

měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Antalya

vzduch

10

11

13

16

20

225

28

28

25

20

15

12

 

voda

17

17

17

18

21

24

27

28

27

25

22

19

Izmir

vzduch

9

10

11

16

20

25

28

27

23

18

15

10

 

voda

11

11

12

15

20

24

26

26

24

21

17

13

Istanbul

vzduch

5

6

7

12

16

21

23

23

20

16

12

8

 

voda

9

7

8

11

15

20

23

23

21

17

14

11

Trabzon

vzduch

6

6

7

11

15

20

22

22

19

15

12

9

 

voda

10

9

9

10

14

20

24

25

24

20

16

13

Ankara

vzduch

0

1

5

11

16

20

23

23

18

13

8

2

Erzurum

vzduch

-9

-7

-3

5

11

15

19

20

15

9

2

-5

Dyarbakir

vzduch

2

4

8

14

19

26

31

31

25

17

10

4