Doporučené výlety

Jeskyně
tu_048_sm.jpg 2.7KKrasové jeskynní systémy, jen částečně probádané, se zachovaly v pohoří Tauru, tvořeném křídovými vápenci. Ze zpřístupněných zaslouží pozornost jeskyně Öküzlim a Kum Bucagi u Antalye s paleolitickými malbami na stěnách a oblázcích, o něco dál na východ, u Alanye, krápníková jeskyně Damlataş a u Anamuru srovnatelná Anamur Bugu Deligi Madarasi. Turecko má bohatou tradici speleoterapie - v již zmíněné Damlataş se léčí astma, v lávové jeskyni Dulu Pinar u Ceyhanu s vulkanickými výrony oxidu uhličitého revmatismus.

Lázně
Turecko má mnoho termálních pramenů, u kterých vyrostla moderní lázeňská střediska. Často na místě starých římských lázní, jako Yalova na jižním pobřeží Marmarského moře, nazývaná po matce císaře Konstantina i Helenapolis. Lázně, asi nejznámější v zemi, leží na jihozápadě města, ve čtvrti Termal (včetně Atatürkovy vily). Poněkud dál ve vnitrozemí, na silnici 10-80, jsou další lázně Gönen s římskou mozaikou a 82°C teplým zřídlem. U Ankary jsou komfortní lázně Kizilcahamam Kaplica, Haymana Kaplica, Ayaş Kaplica a Dutlu Kaplica, historicky významná je Hierapole u Denizli. Kromě moderních zařízení zahrnují mnohá střediska i tradiční turecké lázně (hamam). Jejich středem je mělký kruhový bazén s teplou vodou, kombinovaný s párou.

Tančící dervišové
Jako "tančící dervišové" jsou známi příslušníci súfijského řádu Mauláwíja, který byl založen v Konyi ve 13. století (viz místopis - Konya). Řád měl ve své době naprosto jedinečné postavení, jeho šejchové pravidelně odevzdávali novému sultánovi šavli jako symbol jeho úřadu. V Turecku byl de jure zrušen za Atatürkových reforem roku 1925, dnes má centrum v mešitě Muradiye v Edirne (postavena v 15. století) a existuje i v Egyptě, Libyi a na Kypru. Jeho typický obřad samá' lze přesto shlédnout v Konyi každý rok 17. prosince, výroční den úmrtí zakladatele řádu Džaláluddína Rúmího, v muzeu řádu. Tanečníci vejdou oblečeni v bílém oděvu, symbolizujícím rubáš. Kromě toho mají na sobě široký černý kabát, symbolizující smrt, a na hlavách vysoké plstěné čepice, symbol náhrobního kamene. Šejch, jako prostředník mezi nebem a zemí, vchází poslední. Spolu s ostatními derviši pozdraví a usadí se před rudý koberec, jehož barva připomíná barvu zapadajícího Slunce v den, kdy zemřel Rúmí. Zpěvák nejprve zpívá táhlý chvalozpěv na proroka Mohameda "Ty jsi miláček Boží", potom začne hráč na flétnu (nej) improvizovat, zazní tympány a šejch udeří do země. Derviši předstoupí a třikrát obcházejí taneční sál, čímž symbolizují tři etapy přiblížení k Bohu: cestu vědění, zření a sjednocení. Potom nechají sklouznout své kabáty a bíle zazáří jako znovuzrození. Začnou pomalu kroužit s rozpaženýma rukama; pravá je obrácená k nebi, z nějž přichází milost, levá k zemi, kam ji navracejí, když ji nechají projít svým srdcem.Jsou rozděleni na dva půlkruhy, jeden znázorňuje sestup duše v hmotu a druhý výstup z hmoty k Bohu. Šejch sedí uprostřed jako Slunce mezi planetami a připojí se až v závěru. Přitom se neustále zvyšuje tempo. Když se šejch opět posadí, víření ustane. Na závěr se přednáší z Koránu a vzývá Alláh.

Vesnice duchů
Po řecko-turecké válce bylo v roce 1922 násilně vyklizeno Řeky obývané městečko Kayaköy, ležící nedaleko od přístavu Fethiye v provincii Mugla. Kostely a stovky domů byly ponechány osudu a přírodě - pohled, při kterém se tají dech. Ve Fethiyi sídlí na Ískele Karşisi 1 turistická kancelář, tel: 0252-614 15 27.

Klášter Sumela
je vytesán do strmých skal pontského pohoří, asi 50 km jižně od centra provincie, černomořského přístavu Trabzon. Z hlavní silnice do vnitrozemí je třea odbočit na silnici 61-53, která vede do národního parku Altindere. Ke klášteru vede úzká pěšinka pro pěší i mnohem delší, ale méně náročná silnice. Je zasvěcen Panně Marii, stavěn byl od 4. století a ve století 11. se stal významným křesťanským centrem celého regionu. Základní budova je čtyřpatrová, interiéry i exteriéry jsou doslova plné vzácných fresek.