Historie v datech - přehled

- asi před 5 000 lety roztály ledovce, které pokrývaly území dnešního Švýcarska
- asi roku 400 před n. l. osídlili území Keltové - Helvetové (odsud je odvozen původní název Švýcarska Helvétia)
- r. 58 před. n. l. Keltové poraženi armádou G. Julia Caesara, začátek římské nadvlády, Římané přinesli svoji kulturu, náboženství a technologii
- 1. srpen 1291 uzavřely 3 údolní komunity Uri, Unterwalden a Schwyz pakt proti sílícímu habsburskému vlivu - tento den se slaví jako národní svátek
- 1474 - 1477 probíhaly burgundské války
- 15. a 16. století bylo ovlivněno vlnou reformace a humanistickými ideami, centry Basilej, Curych a Ženeva
- 1815 - Vídeňský kongres stanovil "věčnou neutralitu" země, hranice konfederace doznaly současné podoby
- v obou světových válkách Švýcarsko neutrální, stalo se centrem diplomatických aktivit
- 1946 - Ženeva se stala sídlem OSN v Evropě