Základní informace
 

 

Oficiální název: Rakouská republika (Republik Österreich)
Zkrácený název: Rakousko (Österreich)
Hlavní město: Vídeň (Wien), 1 600 000 obyvatel 

Rozloha: 83 850 km2
Srovnání s ČR: 1,06 x větší
Nejvyšší bod: Grossglöckner 3797 metrů
Nejnižší bod: Neusiedler See 115 metrů

Počet obyvatel: 8,1 mil.
Hustota: 96,6 obyvatel/ km2
Průměrný věk dožití: muži 74 let, ženy 80,5 let
Oficiální jazyk: němčina

Největší města: Vídeň, Graz, Linec, Salcburk, Innsbruck

Státní zřízení: federativní republika
Administrativní dělení: 9 zemí (Bundesland)

Státní poznávací značka: A
Telefonní směrové číslo: 0043
Časové pásmo: Středoevropský čas (CET) (IV-X letní čas)

Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, ocelový, chemický průmysl, papírenství, dřevozpracující průmysl
Zemědělská produkce: cukrová řepa, brambory, obilí, ovoce
Měna: EURStátní zřízení

             Rakousko je demokratickou spolkovou republikou složenou z devíti historických zemí - Vorarlberska (Vorarlberg) - 2601 km2 , Tyrolska (Tirol) – 12648 km2, Salcburska (Salzburg) – 7154 km2, Korutanska (Kärnten) – 9 533 km2, Štýrska (Steiermark) – 16 386 km2, Horních Rakous (Oberösterreich) – 11978 km2, Dolních Rakous (Niderösterreich) – 19170 km2, Burgenlandska (Burgenland) – 3965 km2 a hlavního města  Vídně – 415 km2. Každá ze zemí má svou vládu. V jejím čele stojí hejtman, kterého volí zemský sněm a schvaluje prezident celé spolkové republiky. Zákonodárná moc v jednotlivých zemích náleží sněmu, který přijímá zákony. Ty jsou v různých zemích různé, nesmí však být v rozporu se Spolkovým zákonem nebo Ústavou.

         Závazným právním základem je v Rakousku Ústavní zákon, Státní smlouva a Zákon o neutralitě. Spolkový prezident, který stojí v čele státu, je v přímých volbách volen na dobu šesti let (nejvíce na dvě funkční období). Odvolatelný je jedině na základě lidového hlasování. Nejvyšším výkonným orgánem ve státě je spolková vláda, zákonodárným potom dvoukomorový parlament, složený z Národní a Spolkové rady.

         Ve státním znaku má Rakousko černou orlici s hlavou otočenou doprava. Na ní nese tzv. zděnou zlatou korunu. Ve zlatých nohách, na nichž jsou patrné zbytky roztrženého řetězu, drží srp (symbol zemědělství) a kladivo (symbol průmyslu). Na prsou má orlice štít rozdělený na dvě červená a jedno bílé pole. Každá ze spolkových zemí má vlastní znak. Státní vlajka je složena ze tří podélných pruhů (červený, bílý, červený), slova ke státní hymně složil Paul von Preradovič, hudbu W.A. Mozart.