Praktické turistické informace

ma_023_sm.jpg 2.0K


Doklady: platný cestovní pas (po dobu pobytu) 
Víza: bezvízový pobyt do 90 dnů 

Cestovní doklad musí být naprosto nepoškozený, neboť v případě i drobného poškození jej pohraniční orgány mohou považovat za neplatný a odmítnout vstup na území Maďarské republiky. Po překročení pobytu v délce 30 dnů je nutná přihlašovací povinnost. 

Povinná výměna valut při vstupu neexistuje. 

    Celní předpisy: bezcelní dovoz - věci osobní potřeby, které musí ale při opět při výstupu vyvézt, dále cestující starší 16 let může dovézt 250 ks cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku, 1l lihovin nebo 5l piva, 2l vína, dárky v hodnotě 21 000 HUF. V případě dovozu většího množství se vyměřuje clo a daň z přidané hodnoty, jakož i spotřební daň, což se pohybuje kolem 50% hodnoty zboží. Jestliže cizinec přes území Maďarska pouze projíždí a má zboží k proclení, musí složit celní kauci; její výši určí celní orgány při vstupu do země. Kauce bude vrácena při výstupu. V krajních případech maďarské orgány zajišťují její poukázání do zahraničí. Bez povolení lze z Maďarska vyvézt nakoupené věci obvyklého charakteru do výše hodnoty 209 000 HUF (1025 ECU). Dovoz květin v květináči je přísně zakázán; řezané květiny určené k výzdobě, věnce a kytice pouze v množství odpovídající osobní spotřebě. Na osobu je možno dovézt 350 000 HUF v různých bankovkách; vývoz valut bez potvrzení je ale pouze do 100 000 HUF. Bankovní a úvěrové karty je možné přepravovat přes hranice bez omezení. Směna valut na forinty se povoluje pouze na oficiálních, k tomu určených místech (cestovní kanceláře, banky, hotely, směnárny). Doklad o směně se doporučuje uschovat až do výstupu ze země. Potraviny živočišného původu, polotovary a finální výrobky (mimo jídla na cestu), se mohou dovézt jen po veterinární kontrole; syrové maso, domácky vyrobené uzeniny a mléčné výrobky se nesmí dovážet ani vyvážet. Při dovozu drobných domácích zvířat je nutno předložit průkaz o zdravotní prohlídce zvířete provedené těsně před odjezdem. 

    Dopravní předpisy: osobní automobil - nejvyšší rychlost v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, dálnice 120 km/h 
doklady: národní (49, 68) stačí, ale mezinárodní řidičský průkaz je doporučen; zelená karta doporučena, mezinárodní havarijní pojistka vozidla (pokud není, platí se za všechny služby jako např. odtažení, oprava, vždy v hotovosti; ceny jsou velmi vysoké) 
Dítě mladší 12 let, menší 150 cm výšky musí mít autosedačku nebo zabezpečovací zařízení v případě, že bude sedět na předním sedadle. Vozidla musí jezdit i ve dne s rozsvícenými tlumenými světly, a to i na dálnici; pouze v obci se svítit nemusí. Nákladní auta mohou jezdit pouze v pravém jízdním pruhu, levý mohou použít jen při předjíždění. Bezpečnostní pásy jsou povinné. Povolené množství alkoholu v krvi - 0,0 promile. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,0 mm. Zakázáno je za jízdy používat mobilní telefony. 

    Dálniční poplatky: v současnosti jsou 2 formy dálničních poplatků: od 1.1.2001 na většinu dálničních úseku platí dálniční známka, nadále se ale bude platit mýto (jednorázový poplatek) na jedné trase: je to 61 km dlouhý úsek dálnice M5 mezi městy Budapešť - Kecskemét - Szeged, cena pro motocykly a osobní vozidla bez přívěsu je 1350 forintu, vozidla s přívěsem 1800 forintu. Dálnice M7 je bez poplatku. 
Dálniční známka je nutná na trase: M1 Budapešť - slovenská hranice, M3 Budapešť - Miškolc. Známky jsou kontrolovány při vjezdu i výjezdu z dálnice v dosavadních mýtnicích. Týdenní známka (na 9 dnů) - 1300 forintu (asi 190 Kč), měsíční známka - 2400 forintu (asi 350 Kč). Roční známka - 22000 forintu (asi 3150 Kč). 

    Platnost dálničních známek: Týdenní - platí do devátého dne od data zakoupení. Měsíční - po dobu celého kalendářního měsíce a až do konce pátého dne měsíce následujícího. Roční - od 1. ledna příslušného roku až do 10. ledna roku následujícího 
Pohonné hmoty (ceny informativní): 
benzín bezolovnatý - 91 oktanu - 226,50 HUF
95 oktanu - 229,50 HUF
98 oktanu - 238,50 HUF 
benzín olovnatý - prodej zrušen
nafta - 204,50 HUF.
LPG (plyn) - 105 HUF.
Označení pohonných hmot: natural 95 - ólommentes; nafta - dízel

ma_021_sm.jpg 3.3K
    Zdravotní péče: turista z ČR musí uzavřít mezinárodní pojistku na zdravotnické pojištění, v případě, že pojistku nemá uzavřenu, platí veškeré náklady za zdravotní služby v hotovosti ihned po jejich poskytnutí. Ceny jsou přitom značně vyšší než v CR, stanoví je individuálně každé zdravotnické zařízení. V současné době platí zdravotnická dohoda o bezplatné lékařské péči, tato dohoda však počítá pouze s poskytováním nezbytné první pomoci v neodkladných případech. 
Taxi: v Maďarsku jezdí vozy taxi-služby se žlutou poznávací značkou. Musí být vybavené taxametrem, který vydává blokový účet. Jízdné: dodatečným nepříjemnostem při placení předejdete, informujete-li se o výši požadovaného jízdného předem (např. cesta z letiště do centra Budapešti je reálná cena přibližně 2.500 - 3.000 Ft.).
Poštovné: listovní zásilky - pohlednice standardních rozměrů do sousedních států se frankují známkou 27,- Ft, do ostatních evropských států známkou v ceně 65,-Ft. Dopis do 20 gr v obálce standardních rozměrů se do sousedních států frankuje 32,-Ft známkou do jiných evropských států 100,- Ft známkou, dopis nestandardních nestandartních rozměrů se frankuje známkou 100,- Ft a 110 Ft. Za každých 10 gramů listovní zásilky - pohlednice či dopisu - podané leteckou poštou se platí 15,- Ft. Poštovní známky můžete zakoupit v trafikách nebo na poštovních úřadech. Telegramy se mohou podat na každé poště. 
Ubytování: kempování i přenocování jen na soukromých pozemcích s povolením místních úřadů. Nutné je policejní hlášení. 
Elektřina - napětí v síti je 220 V. 


Svátky: (p.) - pohyblivý svátek 
1.1. Nový rok, 15.3. Národní den, 24.4. Pondělí velikonoční (p.), 1.5. Den práce, 12.6. Svatodušní svátky - pondělí (p.), 20.8. Den ústavy, 23.10. Den vyhlášení republiky, 25. a 26.12.Vánoce 


Důležité adresy a telefony: 


Předvolba pro Maďarsko: 0036, Budapešť - 00361

Velvyslanectví CR - Budapešť: 
Ambassade de la République Tchéque, Rózsa utca 61, 1064 Budapest VI., tel. 00361/3510539, konzulární oddělení - 3521823, fax: 00361/3519189; 3511718, e-mail: budapest@EMBASSY.MZV.CZ 

Konzulární oddělení: 
Szegfü utca 4, 1064 Budapest, tel. 00361/3511736, fax. 00361/3212642 

První pomoc - 104.
Hasiči - 105.
Policie - 107.
Odtahová služba - 2103656 (pokud není mezinárodní pojistka, je lepší zajistit si odtah z ČR). 

    TOURINFORM - kancelář informačních služeb veřejnosti, Maďarská Turistika a.s. Adresa: H-1052 Budapešt V., Sütő u.2/ ve vzdálenosti 50 metrů od Deákova náměstí/, tel: 317-9800, Fax: 317-9656. Dostanete zde turistické informace o Maďarsku: v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, ruštině a maďarštině, v pondělí - pátek : 9 - 19 hod., v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu: 9 - 16 hod., jízdenky na okružní jízdu vyhlídkovým autobusem, programy cestovního ruchu, průvodcovské publikace, kompaktní disky, videokazety a mapy . 
Bezpečnostní situace: bezpečnostní situace není na žádoucí úrovni. Občané, zvláště v Budapešti, nemají pocit bezpečí vzhledem k vysokému počtu nejrůznějších trestných činů. Maďarsko je na rozdíl od České republiky situování východněji a tomu samozřejmě odpovídá i celková atmosféra a také mentalita obyvatel. Turisté musí počítat např. s větším temperamentem v chování a komunikaci samotné. Další velice reálnou překážkou je jazyk. Maďarština patří do skupiny ugrofinských jazyků a není tak pro obyvatele ČR nikterak srozumitelná. Znalost cizích jazyků (základní komunikace) se sice rok od roku zlepšuje, ale přece jen doporučujeme se na jazyková úskalí připravit. Ta lze předpokládat zejména na venkově a méně turisticky vyhledávaných místech. Maďaři ovládají především angličtinu a stejně tak němčinu (velké množství německých turistů). Stejně jako v ČR, v Praze především, se musí turisté připravit na možné dvoje ceny pro cizince a tuzemce. Také jízda v taxi se může stát vzhledem ke konečné ceně nepříjemným zážitkem. Hygiena na veřejných místech, hotelech a kempech je vesměs na dobré úrovni.

 

ma_016_sm.jpg 9.9K


Malý maďarský slovníček k nejnutnější konverzaci:

ano - igen
ženy - nők 
ne - nem
čišník - pincér
dobrý den - jó napot
informace - tájékoztatás
nashledanou - viszontlátásra
kde? - hol?
jeden - egy
kdy? - mikor ?
dva - kettő
kolik? - hány, mennyi?,
tři - három
kolik je hodin? - hány óra?,
čtyři - négy
lékárna - gyógyszertár
pět - öt
lékař - orvos
šest - hat
nádraží - pályaudvar
sedm - hét
nebezpečí - veszély
osm - nyolc
nerozumím - nem értem
devět - kilenc
obsazeno - foglalt
deset - tíz
otevřeno - nyitva
děkuji - köszönöm
restaurace - étterem
prosím - kérem
směna peněz - pénzváltás
promiňte - bocsánat
toalety - toalett
muži - férfiak
toalety - toalett
vchod - bejárat
vlevo - balra
volno - szabad
vpravo - jobbra
východ - kijárat
zakázáno - tilos.