Místopis, část 1


Budapešť 

Široký proud řeky Dunaj dělí dvoumiliónovou metropoli na hornatou část Buda a rovinatou Pest. Toto panorama Dunaje bylo organizací UNESCO prohlášeno za světové kulturní dědictví.

Ke zvláštnostem hlavního města patří: 
- bylo osídleno již před 50 000 lety, ale teprve od doby před 125 lety nese svůj dnešní název, neboť až do roku 1872 byly Óbuda, Buda a Pest oddělenými osadami
- pod jeho pahorky se nachází rozsáhlý jeskynní systém a jeho 80 termálních pramenů napájí 12 lázeňských míst 70 miliony litry vody denně 
- mezi jeho stavební památky patří 2000 let starý římský amfiteátr, 400 let staré římské lázně a typické secesní budovy z přelomu století
- jednotný vzhled města - srovnávaný často s Paříží či Vídní - je utvářen elegantními paláci
- největší budova Parlamentu v Evropě - postavená před více než sto lety v neogotickém slohu s počtem místností 691 - vévodí po délce 268 metrů Peštskému nábřeží Dunaje
- doprava nabízí řadu kuriozit: první podzemní dráha kontinentu spojila již před sto lety střed města s lesoparkem, na pahorcích Budy je pro 7 až 14ti leté v provozu dětská železnice
- milovníci kultury mají 365 dní v roce jediný problém: muka volby mezi 237 uměleckými památkami, 223 muzei a galeriemi, 40 divadly, 54 kiny, 7 koncertními sály a na 200 zábavními místy s rozličným programem, jakož i rozmanitostí okružních jízd autobusem či lodí nabízených cestovními kancelářemi. 

Ze všech pozoruhodností města můžeme vyjmenovat ty nejdůležitější: 


Hradní čtvrť Buda a okolí. 

 
ma_022_sm.jpg 4.0K       
       Ve 13. století vybudovaný a o 500 let později barokně přestavěný Královský palác na náměstí Szent György byl po celých 700 let sídlem maďarských králů. Dnes poskytuje přístřeší nejnavštěvovanějším muzeím a galeriím hlavního města. Nachází se zde: Maďarská Národní galerie, Budapešťské Historické muzeum, Széchenyi-Zemská knihovna s největší sbírkou v Maďarsku, Ludwigovo muzeum s důležitými díly současného umění. 
K dalším atrakcím Hradní čtvrti patří Maďarské Historické panoptikum (Sándor palác) se slavnými osobnostmi a výjevy z maďarských dějin a obrazovou kronikou králů-Árpádovců umístěnou ve středověké věži Máří Magdalény na náměstí Kapisztrán. 
Matyášův chrám na náměstí Szentháromság byl dějištěm korunovací a královských svateb. Dnes se zde pravidelně pořádají od jara do podzimu koncerty. V kryptě se nachází historická klenotnice s kamennými pozůstatky, sál rytířů, relikvie a královské dokumenty. Z neorománské Rybářské bašty na náměstí Szentháromság se naskýtá překrásný pohled na město. Hned vedle překvapí architektonicky bravurní řešení kombinace středověkého opevnění Dominikánského kláštera sv.Mikuláše s elegantním hotelem Hilton, před jehož impozantní kulisou se v létě pořádají koncerty. Měšťanské domy v uličkách mezi oběma konci Hradní čtvrti mají většinou základové zdivo ze středověku. Většina z nich je památkově chráněna a u některých bran vjezdů lze obdivovat ještě gotická sedátka. Po dlouhé době zákazu lze navštívit i 1800 m dlouhý úsek Hradní jeskyně. K zajímavostem patří také Muzeum válečné historie a Muzeum obchodu a gastronomie. Výstava ve Středověké židovské modlitebně v ulici Táncsics Mihály vypovídá o životě Židů ve staré Budě. Muzeum hudební historie v barokním paláci Erdődy-Hatvany prezentuje vzácné hudební nástroje a zápisy velkého maďarského skladatele Bély Bartóka (1881-1945).


Hora Gellért 

        Uprostřed města se od břehu Dunaje do nadmořské výšky 235 m vypíná hora, chráněná oblast, která svými termálními prameny napájí tři sousední léčebné lázně. Terasa opevnění Citadely z 19. století umožňuje daleký panoramatický rozhled po celém městě. 


Óbuda 

ma_006_sm.jpg 2.8K         Po 2000 let starém předchůdci Budapešti, římském městě Aquincum, se dochovaly v severní části hlavního města pozůstatky dvou amfiteátrů, vil zdobených mozaikami, vřídla a jednoho aquaduktu. Poměrně rozsáhlé místo rozvalin tvoří Muzeum Aquincum s četnými uměleckými nálezy. Na Hlavním náměstí Óbudy Fő tér se nacházejí přívětivé hospůdky a dvě pozoruhodná muzea umělců Imre Vargy a Victora Vasarely. 


Pamětihodnosti Budy 

        Buda je zelenými plícemi metropole, láká k výletům na vrchy János, Széchenyi, Velký a malý Hárs, Remete, Hármashatár a do chráněné krajinné oblasti Buda. Nabízí se tu následující výlet: zubačkou k vrchu Széchenyi a pak dětskou železnicí do údolí Hűvös. Z nejvyššího bodu Budapešti, 526 m vysoké hory János sedačkovou lanovkou na Zugliget. Z památek tureckého období uveďme poutní místo Gül Baba Türbe a kupolovité lázně Király s termálními, vanovými a parními lázněmi. 


Margaretin ostrov 

        Nejcennějším a největším parkem Budapešti je dva kilometry dlouhá zelená oáza mezi mosty Margarety a Árpáda. Pozůstatky 700 let starého zdiva pocházejí z klášterů Dominikánů a Františkánů a ve věži Kaple Premonstrátů zní nejstarší zvon Maďarska. 


Centrum Pešti 

ma_014_sm.jpg 3.4K         K nejelegantnějším nákupním čtvrtím Budapešti patří ulice Váci, Petőfi a náměstí Vörösmarty. Na severním okraji tohoto obvodu se tyčí na náměstí Kossuth Parlament, nejimpozantnější maďarská stavba přelomu století. Lze ho navštívit s průvodcem stejně tak jako Operu, kterou vytvořil význačný maďarský architekt Miklós Ybl v letech 1875-84 v duchu eklektismu. Nedaleko stojí bazilika sv. Štěpána, jejíž stavbu započal v druhé polovině 19. století József Hild a později dokončil Miklós Ybl. V kapli je uchována nabalzamovaná pravá ruka prvního maďarského krále Štěpána, později prohlášeného za svatého. Bohatou škálu architektonických stylů zanechává Farní kostel v centru města na náměstí Március tér. Synagoga v ulici Dohány je největším izraelitským chrámem Páně v Evropě a patří k ní rovněž Židovské muzeum. Na okraji centra lze shlédnout několik nádherných secesních budov: Uměleckoprůmyslové muzeum, Poštovní spořitelnu a budovy na náměstí Szervita . Pokusem o tento sloh je také sídliště Wekerle - 18. obvod se svými pravidelnými malými zahrádkami s vilkami. 


Městský park 

        Nejvýznamnějším parkem Pešti je městský lesík, jehož renomované budovy nechalo zřídit měšťanstvo k tisíciletému výročí země v roce 1896. Snad nejváženější veřejná sbírka Maďarska se nachází v Muzeu krásných umění. Svými díly jsou zde zastoupeni světoznámí staří mistři jako Bellini, Giorgione, Raffael, Tizian, Corregio, Leonardo da Vinci, Dürer, Brueghel, Rubens, Rembrandt, El Greco, Velasquez, Murillo a Goya; z 19. století pak Delacroix, Gauguin, Monet, Renoir, Corot a.j. Je zde rovněž oddělení Egyptologie a barokní sochy. Protilehlá Síň umění je největší expoziturou Maďarska s prezentací nejvýznačnějších putovních výstav. Zámek Vajdahunyad na ostrově Széchenyi slučuje napodobeniny nejkrásnějších maďarských staveb slohu románského, gotického, renesance a baroka. 
 
ma_028_sm.jpg 3.9K       Nejmarkantnějším stavebním prvkem je věž hradu Vajdahunyad (dnes Hunedoara, Rumunsko). Komplex obsahuje bohatou sbírku Zemědělského muzea. Lázně Széchenyi jsou jedny z největších v Evropě, zahrnují termální a plavecké bazény, vanové a parní koupele, kryté i nekryté lázně. Muzeum dopravy na třídě Városligeti körút patří k nejstarším v Evropě. 
        Památkově chráněná je více než 100-letá Zoologická a botanická zahrada hlavního města. V její blízkosti se nacházejí další dvě populární místa zábavy: Velký cirkus hlavního města a Zábavný park.

 
Okolí Budapešti Zákruta Dunaje 

        Malebné a blízké rekreační místo na sever od hlavního města v zátočině Dunaje. Ve středověku se odehrávaly na nynějších pozůstatcích královského sídla Árpádovců stěžejní události, které zanechaly bohaté historické, kulturní a umělecké dědictví. 

ma_058_sm.jpg 2.8K


Szentendre

        Křivolaké uličky, domy hýřící barvami, rozmanité věžičky kostelů, úzké průchody, rozmanitá muzea, slavné lokály, kavárny, cukrárny, butiky, bazary lidové tvořivosti. V tomto podunajském městečku umělců panuje jedinečná středomořská atmosféra, jež k sobě magneticky přitahuje turisty. Na středověkém Farním kostele na vrcholku hory jsou zajímavé sluneční hodiny. Všude objevujeme staré vývěsní štíty, zdobení, na Hlavním náměstí památkově chráněné domy, plastické výzdoby staveb. Římské lapidárium na třídě Dunakanyari körút ukazuje místní antické nálezy. V Muzeu dopravy (konečná stanice příměstské dráhy HÉV) můžeme obdivovat rozsáhlou sbírku dopravních prostředků a v Srbském ortodoxním muzeu v ulici Pátriárka vzácné ikony, umělecké práce kovářů a další klenoty kostela. 
        Největší etnografická sbírka Maďarska se nachází v muzeu pod širým nebem, tzv. Skanzenu (3 km vzdálené místo Sztaravoda), kde jsou shromážděny chráněné lidové stavby a jejich vybavení ze všech koutů země. 340 objektů znázorňuje rozdílné krajové stavební styly. O víkendech ožívá v Muzeu, otevřeném od dubna do října, tradiční rukodělná výroba a pravidelně se vzdává hold maďarským národním krojům. 


Visegrád 

        Zdejší královský palác z roku 1330, byl ve své době největším architektonickým komplexem v Maďarsku. Město bylo ve 14. století povýšeno na město hlavní. Bohatě zdobené sloupy z červeného mramoru a nádherně tesané studny na nádvořích působí dodnes nádherou, která zařadila Královský palác velkého renesančního panovníka k nejhonosnějším rezidencím 15. století. Nejcennější pozůstatky jsou vystaveny v Matyášově muzeu v ulici Fő 29. Šalamounova věž z 13.století je jednou z největších a nejlépe dochovaných románských věží ve střední Evropě. V této Citadele, postavené v letech 1245-55, byla po dobu 200 let uložena maďarská koruna krále Štěpána. Dnes uchovávají restaurované prostory exponáty, které se váží k historii hradu.
Z hory Nagyvillám se naskýtá překrásný výhled, v těsné blízkosti se nachází letní bobová dráha a hora Mogyoró patří k nejoblíbenějším výletním místům v okolí hlavního města. 


Esztregom 

        V Esztregom (Ostřihom) se narodil první maďarský král Štěpán I., zakladatel státu, později prohlášený za svatého. V 11. století bylo město první královskou rezidencí a církevním střediskem země. Dnes je sídlem ostřihomského biskupa, hlavy maďarské katolické církve. 
Poznávacím rysem města a dominantou Hradního návrší tvoří klasicistní Bazilika z 19. století, největší v zemi, s největším obrazem oltáře ve světě namalovaným na plátně. Jedinečná je vestavěná kaple Bákócz z červeného mramoru, perla maďarské renesanční architektury, o 300 let starší než kostel sám. Poklad Dómu v jihozápadní postranní kapli zahrnuje 400 uměleckých zlatotepeckých prací a textilií. Vedle Baziliky na náměstí Szent István tér stojí někdejší Královský palác s Hradním muzeem: "Sál svatého Štěpána" z 12. století, královská domácí kaple s freskami, historické středověké nálezy města. Prvořadou se stala provinční sbírka v Křesťanském muzeu, obsahující vzácné kusy středověkého maďarského umění. Četné zahraniční cennosti se dotýkají všech druhů výtvarného umění - od raně italské renesance až po moderní sakrální malbu. Muzeum Dunaje informuje o historii ekonomického využití řeky. Kuriozitu Pamětního domu Babits v ulici Babits Mihály 11 tvoří "Zeď autogramů" s podpisy prominentních maďarských osobností veřejného života 19. století. 
 
 
ma_051_sm.jpg 3.0K

 

 

Vác 

        Vác město známé nejen svým barokním Hlavním náměstím a jako biskupské sídlo po dobu 900 let, ale také v Maďarsku jediným Vítězným obloukem, který byl vystavěn v roce 1764 na počest návštěvy císařovny Marie Terezie. Konstantinově náměstí vévodí impozantní klasicistní Dóm. Rovněž z 18. století pochází Biskupský palác na náměstí Migazzi tér. Pozornost zaslouží i cenný Svatostánek piaristů. Památkově chráněné domy na Náměstí 15. března vroubí jedno z nejhezčích barokních náměstí v zemi. V tzv. Bílém kostele můžeme obdivovat bohatě zdobený rokokový oltář. Řecký kostel na stejném náměstí byl uzpůsoben pro výstavní prostory. Svědectvím téměř tisícileté historie města je Hinczova sbírka v ulici Káptalan, klenby Középkori Pince v ulici Széchenyi jsou vyhrazeny kamenným svědkům středověku. O 14 kilometrů dále na jih lze navštívit největší sbírku rostlin v zemi, Botanickou zahradu Vácrátót s 12 000 druhy rostlin, romantickým vodním mlýnem, klenutým dřevěným mostem a jevištěm pod širým nebem, kde se v létě pořádají koncerty. 


Nagymaros 

        Nádherné panorama Visegrádu nabízí protilehlý břeh Dunaje (převoz aut) z Nagymaros, místa založeného ve středověku a dnešního centra oblasti. Pozoruhodný je rovněž překrásný gotický Římsko-katolický kostel na náměstí Szent Imre tér.


Pohoří Börzsöny 

        Börzsöny, turisty často vyhledávané pohoří s více než 335 prameny a bystřinami. Vyhaslé sopečné kužele, strmé rokle a bizarní skalní výjevy utvářejí Chráněnou krajinnou oblast Börzsöny. Z hory Csóványos, vysoké 939 m, se naskýtá daleký výhled. Z vrchu Hegyes-Tető lze přehlédnout celou zákrutu Dunaje. Z malebných vesniček fascinuje především Nagybörzsöny s vodním mlýnem a kostely. Börzsönyské Muzeum v Szobu dokumentuje bohatou místní flóru a faunu, místní folklór a archeologické vykopávky. 

ma_046_sm.jpg 2.8K


Ipolytarnóc 

        Zde můžeme nalézt přes 1200 stop starých 22 milionů let. Výbuch sopky překvapil zvířata u vodní hladiny a měkký pískovec zakonzervoval jejich stopy - nosorožců, kopytníků, šelem a ptáků.


Gödöllő 

        Zámek Grassalkovich, vybudovaný v 18. století ve stylu "maďarského baroka", míval často návštěvy z vysokých kruhů. Rád zde jako host pobýval panovnický pár Rakousko-Uherské monarchie císař František Josef a jeho manželka Alžběta a u Maďarů velmi oblíbená Sissy.


Ócsa 

        Impozantní dílo románského stavitelství představuje v Maďarsku Bazilika proboštství Premonstrátů ze 13. století. Ve starých selských domech se střechami z rákosí v Öregfalu se nachází Vlastivědné muzeum Chráněné krajinné oblasti Ócsa, jehož tradičně zařízené selské jizby představují národopisnou cennost této obce. Starý hřbitov připomíná vyřezávanými náhrobky staré tradice. Ve sklepích vinohradů na Staré hoře se uchovávají zdejší lehká vína. 


Ráckeve
 

        Centrum oblasti při rameni Dunaje je oblíbené především u rybářů a milovníků vodních sportů. Hoteloví hosté mohou přenocovat v nádherném barokním zámku Savoyen ze 17. století. Pozoruhodností se zde stal středověký Srbský kostel, jediný v celém Maďarsku. O vodních mlýnech na Dunaji a životě mlynářů se dozvídáme v Árpádově muzeu, zatímco jezdecké programy v Apajpusztě zachovávají při životě tradice pastevců z Kiskunság. 


Zsámbék 

        Zemětřesení před 300 lety zničilo románskou baziliku z 13. století, která i jako ruina přitahuje svým impozantním vzhledem. V létě slouží jako kulisa divadelních představení. Raritou je místní soukromá sbírka: jediné Muzeum lamp a svítilen v Maďarsku s celkem 1200 exponáty. 


Balaton 

ma_000_sm.jpg 2.9K         V délce 77 km leží uprostřed Transdanubie "maďarské moře". Má sametově měkkou vodu se žlutozeleným leskem. Balaton se stal pro svoje přírodní bohatství oblíbeným místem rekreace. Se svojí plochou 600 km2 je největším jezerem ve střední Evropě, pobřeží má délku 195 km, v nejširším místě jsou oba břehy od sebe vzdáleny 14 km, maximální hloubka se nachází 12,4 m pod hladinou. Mělký jižní břeh je ideální pro rodiny s dětmi, ale i příkřejší sever nabízí mnoho pláží. Teplota vody se v létě pohybuje mezi 20°C až 26°C, ráno a navečer překračuje teplotu vzduchu. Lázně a bahenní zábaly uklidňují podrážděné nervy, pomáhají též při chudokrevnosti a únavě. 


Balatonalmádi 

       
Již od roku 1877 zahrnuje toto populární lázeňské místo největší část pláží severního břehu. Zvláštní pozornost si zaslouží zdejší budovy vystavěné z načervenalého pískovce. Symbolem Vörösberény se stal jediný dochovaný středověký obranný kostel balatonské vrchoviny. 


Balatonfüred 

        Z tohoto již dávno uznávaného lázeňského místa vyplul na Balaton první parník. Svoji historii zde započal Svaz jachtařů a v minulém století si zde prominenti nechávali stavět své vily. Obytný dům ve stylu eklektismu velkého romanopisce Mór Jókaie je dnes jeho Pamětním muzeem s původním zařízením a osobními předměty. Již po dobu 300 let se kyselá voda z Füred používá k léčení srdečních onemocnění. Slavnostním ukotvením plachetnic začíná v květnu v přístavu Balatonfüred sezona. 


Tihany 

        Již z dálky viditelné dvě věžičky kostela korunují vulkanický, hluboko do jezera vybíhající poloostrov Tihany, obydlený již téměř před tisícem let a uchovávající mnoho vzácných druhů rostlin a zvířectva. Z Benediktinského opatství založeného v roce 1055 se dochovala pouze krypta s hrobem krále Andráse I., která je v Maďarsku mimořádně ceněnou památkou. Způsob života v původní rybářské vesnici ilustruje Muzeum pod širým nebem na ulici Batthyány Lajos s památkově chráněnými domy z 18. stol. a lidový Hrnčířský dům. V přírodní chráněné krajinné oblasti Tihany se nacházejí např. větrem ošlehané čedičové skály a obydlí mnichů, kteří byli do skal nahnáni Basiliány.


Badacsony 

        Vyhaslý vulkán ve tvaru rakve s výškou 436 m proslul svými geologicky zajímavými "čedičovými varhanami" a vinicemi, z jejichž hroznů připravovali Pauláni lahodného "Badacsonyského Šedého mnicha". Dvěma nejhezčími 200 let starými lisovnami hroznů se chlubí dnešní Muzeum literatury o Balatonu a hojně navštěvovaná vinárna v barokním Domě Kisfaludy. Dům balatonského malíře Józsefa Egry v Badacsonytomai slouží dnes jako Pamětní muzeum. 


Szigliget 

 
ma_052_sm.jpg 3.4K      
      Prázdninové místo u Balatonu se spoustou zeleně, jehož malebné domy se tulí k úpatí kopce, si dodnes zachovalo rodinnou atmosféru. Ve staré části vesnice (Öregfal) můžeme shlédnout památkově chráněné rákosím pokryté domy postavené v lidovém stylu. Z ruin hradu vystavěného ve 13. století se z výšky 242 m naskýtá nádherný rozhled.

 

Pánev Káli

        Vyhaslé vulkány lemují již od pradávna osídlenou a dnes chráněnou nížinu. Již staří Římané znali pramen u místa Kékkút, jehož minerální voda se prodává pod značkou "Theodora". Krajinu spoluvytvářejí ruiny středověkých paláců a kostelů a fascinující geologické úkazy jako jsou malá jezírka v kráterech Černé hory či rozpolcené skály Kamenného moře v Szentbékkálla. Kulturní vyžití obstarávají po celé léto oblíbené Slavnosti v Káli. 


Tapolca 

        Krajina nabízí mnoho zajímavého: 14 čedičových kopců ve tvaru klobouku posetých vinicemi, lemujících město Tapolca uprostřed stejnojmenné pánve. Projdeme-li jeskyní, která je pozvolně naplňována vodou a tím splavná ve člunu, můžeme objevit obdivuhodné skalní prostory. Romantický Mlýnský rybník s vodním mlýnem starým 200 let je dnes využíván jako hotel. Na břehu stojí také socha básníka Jánose Batsányi, syna tohoto města. 


Nagyvázsony 

        Hejtmanem zdejšího hradu byl Pál Kinizsi, který působil ve službách velkého krále Matyáše jako vojevůdce, a po němž byl hrad pojmenován. Z obytné, 29 m vysoké věže se naskýtá nádherný rozhled do kraje. O historii pevnosti a jejím zpřístupnění archeologům informuje Městské muzeum. Výstava o poštovnictví a telekomunikacích byla umístěna v Poštovním muzeu. K nejhezčím dílům maďarské pozdní gotiky patří kostel a klášter Paulánů, které se však bohužel dochovaly již jen jako ruiny. Zámek Zichy z 18. století dnes přijímá hotelové hosty. Poblíž je provozována Jezdecká škola a v chráněném zámeckém parku se konají místní Jezdecké dny. 


Keszthely 

  
ma_068_sm.jpg 2.9K      Největší a nejstarší osídlení na břehu Balatonu bylo za římských časů nejdůležitějším obchodním centrem. Zbytky původního Castrum jsou zpřístupněny ve Fenékpusztě. Gotický farní kostel na náměstí Fő tér ze 14. století měl obrannou funkci před Turky. Zámek Festetics se 101 pokoji, nádhernou branou a barokní věží patří k třetím největším v zemi a zámecké muzeum Helikon uchovává ve své knihovně 8000 cenných rukopisů a vzácných bibliofilií. Zámecký pán György Festetics založil první zemědělskou školu v Evropě, Georgikon, jejíž historii vykresluje statkářské muzeum. V Muzeu Balatonu jsou k vidění kromě výstavy o lidech a o jezeře rovněž i práce římských kameníků z okolí. 


Hévíz 

        Ve vzdálenosti 6 km od severního břehu Balatonu očekává celoročně své lázeňské hosty druhé největší teplovodní jezero na světě. Na ploše 49 000 m2, pokryté lekníny, vyvěrá denně 60 milionů litrů radioaktivní, sirné léčivé vody o teplotě 36°C. Při léčbě nemocí pohybového ústrojí, revmatizmu, zánětů a bolestí kloubů je obzvláště účinné jezerní bahno. Od roku 1795 zde existují lázně a lázeňské kúry probíhají pod lékařským dohledem.


Malý Balaton

        Na bažinatém a rákosím zarostlém území Kis-Balaton hnízdí tisíce ptáků. Z téměř sta druhů se nejčastěji vyskytují volavky, vzácností nejsou ani kormoráni, hlavní hvězdou se zde však stala volavka sněhobílá.


Siófok 

        Největší osídlení jižního břehu se rozkládá na délce 15 km. Nejslavnější rodák, skladatel "Čardášové princezny" a jiných světoznámých operet, Emmerich Kálmán zde má vlastní Muzeum na promenádě Kálmán Imre sétány. V přístavu Siófok přistávají veškeré balatonské lodní linky a vyplouvají odtud i parníky. K letnímu programu patří operetní představení, varhanní koncerty, historické bojové a jezdecké hry, národní a mezinárodní sportovní soutěže, koncerty populární hudby a výstavy děl uznávaných tuzemských i zahraničních umělců. Sezóna se každoročně zahajuje o svatodušních svátcích Mezinárodním folklórním festivalem "Zlatá mušle". 


Zamárdi 

ma_086_sm.jpg 3.1K         Na 10 km dlouhém pobřeží Zamárdi dnes stojí prázdninové vilky pro tisíce návštěvníků. Muzeum vlasti informuje o původní místní stavební kultuře obyvatel Balatonu. Na východním okraji se v jednom chráněném statkářském dvoře z 18. století nachází turistické a kulturní centrum Szántódpuszta. K usedlosti patří kaple, panský dům, čeledínské a hospodářské budovy. 

 

Balatonföldvár 

        Toto místo bylo založeno v roce 1872 jako letovisko. Z 20m vysoké vyhlídkové věže se nabízí nádherný panoramatický rozhled po krajině. V gotickém kostele Köröshegy se pořádají letní koncerty. 


Balatonszárszó 

        Mezi místní pozoruhodnost patří Pamětní muzeum Attily József v penzionu "Magda", kde tento velký maďarský básník strávil svoje poslední dny. V blízkém Balatonszemes si návštěvu zaslouží Poštovní muzeum, kde lze sledovat vývoj maďarského poštovnictví.


Místopis -  druhá část