Místopis

Část 1

Akko
Avdat
Eilat
Golanské výšiny
Haifa
Jericho

Jeruzalémské hradby

Chrámový pahorek

Arabská čtvrť
Arménská čtvrť
Křesťanská čtvrť
Židovská čtvrť

 

Část 2 

Sión  
Hora Scopus
Jemin Moše
Mea Šearim  
Muzea
Megiddo
Mrtvé moře
Safed
Středomořské pobřeží
Tel Aviv - Jaffa