Itálie  

         
         
Základní informace o Itálii:

Úřední název:

Italská republika (Repubblica Italiana)                                   

Úřední mezinárodní označení: IT
Úřední mezinárodní letecké označení:
Úřední jazyk: italština, regionálně němčina, francouzština a slovinština
Měna: EUR,
mezinárodní označení : ITL
Rozloha: 301.250 km²
Rozloha teritoriálních vod: 7.210 km²
Počet obyvatel: 56.735.000
Hlavní město: Řím /Roma/ s 2.800.000 obyvateli             
Státní zřízení: republika
Nejvyšší představitel: prezident
Správní členění: 20 regionů /regione/, z nich 5 s autonomním statutem

 

Všeobecné informace:

 

Zeměpisná poloha:

        Stát v jižní Evropě na Apeninském poloostrově a ostrovech ve Středozemním moři: Sicílii, Sardinii, Elbe, Capri, Ischii, Liparských, Egadských ostrovech a Pantelerii. Pobřeží je dlouhé asi 7600 km a omýváno čtyřmi moři: Ligurským, Tyrhénským, Jónským a Jaderským. Itálie je převážně hornatá země, na severu s pásmem Alp s členitým reliéfem a mnoha ledovci.

         Nejvyšším vrcholem Alp a celé Evropy je Monte Bianco (Mont Blanc) na hranici s Francií, s výškou 4810 m.n.m. Alpy se svažují k jihu do úrodné Pádské nížiny. Apeniny jsou mohutnou osou poloostrova  v oblouku až k Messinskému průplavu. Silná seizmická a sopečná činnost (Vesuv 1279 m.n.m.). Většina ostrovů je hornatá s činnými sopkami (Stromboli na Liparských ostrovech, Etna na Sicílii). Hlavní řeky jsou Pád, Tibera, Adiže a Piáva. Alpská jezera ledovcového původu (Lago di Garda, L.di Maggiore, L.di Como).

 

 

         Itálie má celkem 1932 km hranic, z toho s Francií 488 km,  Švýcarskem 740 km, Rakouskem 430 km, Slovinskem 232 km, San Marinem 39 km a Vatikánem 3,2 km.

 

Podnebí :

         Podnebí subtropické, středomořské (teplá a suchá léta, deštivé zimy), na severu přechod k mírnému (značné rozdíly mezi zimou a létem), v Alpách zvláštní horské podnebí. Průměrná teplota července 20 - 28 °C,  maximum až 45 °C, teplota v lednu v podhůří Alp 0 °C, na Sicílii 12 °C. Srážky roční průměrné 500 - 1000 mm, na návětrných svazích Alp až 3000 mm, na Sicílii pod 500 mm.

Obyvatelstvo:

         Italové 95%, jihotyrolští Němci, Albánci (starší osídlení na Sicílii, novodobé na východním pobřeží), Slovinci a Chorvati (severovýchod Itálie), Francouzi v údolí Aosta.

Náboženské vyznání:

k římskokatolické církvi se hlásí 90%, dále protestanti, pravoslavní a ostatní.

Průměrná střední délka přirozeného života činí 75 let /v ČR 71 let/