Zeměpisný popis

 

Povrch         

eg_043_sm.jpg 3.2K          Egypt se rozkládá v severovýchodní části Afriky ( mezi 22 a 32 stupněm zeměpisné šířky ), na Sinajském poloostrově a několika ostrovech v Golfkém zálivu a Rudém moři. Na severu je ohraničen Středozemním mořem, na východě Rudým mořem a Izraelem ( 255 kilometrů ), na jihu sousedí se Súdánem ( 1273 kilometrů ) a na západě s Libyí ( 1150 kilometrů ). Moře tvoří hranici v délce 2540 kilometrů. Egypt se dělí na čtyři hlavní geografické oblasti. Nilské údolí ( necelá 4 procenta Egyptské rozlohy ) a delta, Arabská poušť na východě mezi Nilem a Rudým mořem (Východní poušť, na jihu přecházející v poušť Núbijskou, má hornatý a kamenitý charakter – maximálně 2187 metrů nad mořem ), Libyjská poušť na západě ( Západní poušť, písčitý charakter ) a Sinaj ( Sinajský poloostrov ). Nejdůležitější oblastí pro Egypt je údolí Nilu a zejména pak jeho rozlehlá delta na severu. V Libyjské poušti se nachází nejhlubší Egyptská proláklina Kattara ( 133 metrů pod hladinou moře ). Sinaj je severovýchodní část Egypta o rozloze 61 000 čtverečních kilometrů, ohraničená Izraelem, Suezským a Arabským zálivem a Středozemním mořem. Má pouštní charakter a hornaté vnitrozemí – nejvyšší hora Katherína 2629 metrů nad mořem. Na Sinaji a v Arabské poušti se nachází hustý systém takzvaných wádí, koryta vyschlých řek, které se při deštích naplňují. 

 

Podnebí  

         Egypt se nachází v suchém subtropickém pásmu. Rozlišujeme dvě roční období : letní od května do října ( teploty dosahují i 46 stupňů ve stínu ) a zimní od listopadu do dubna ( teploty se pohybují okolo 20 a na jihu 30 stupňů ). Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou okolo 18 stupňů. V poušti pak rozdíl může činit i 40 stupňů ( 40 stupňů přes den a okolo nuly v noci ). Srážky v Egyptě bývají zejména na severu ( Alexandrie, Káhira ), po výstavbě Asuánské přehrady a zvýšenému výparu se i v Horním Egyptě můžeme setkat s deštěm. Málo často, ale vydatné srážky se vyskytují na Sinaji, kde zaplavují vyschlá koryta řek wadí a přilehlá území.

 

Nil  

         Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Se svou délkou 6671 kilometrů ( tato délka je spočítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5584 kilometrů ) je nejdelší řekou na světě ( povodí Nilu je 2 881 000 kilometrů čtverečních ). Pramení severovýchodně od jezera Tanganika na území Burundi, a protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzánii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře rozsáhlou deltou s dvěmi hlavními rameny ( rozloha delty je 22 000 čtverečních kilometrů ) Do doby než se spojí s Modrým Nilem má tok Nilu několik názvů. Ruvyronza, Ruvuvu, Kagera, L. Ukerewe, Victoria Nile, Albert Nile, Horský Nil, Bílý Nil a Nahr an Níl. Dvakrát ročně přináší Nil Egyptu záplavy, a to v červnu a říjnu, které jsou způsobeny zesíleným přítokem Modrého Nilu a Atbary. Díky výstavbě přehrad Asuánu je však jeho tok silně regulován. První malá Asuánská přehrada byla postavena v roce 1902 a roku 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada.

         Historické události, jako expanze faraonského Egypta směrem na jih do Núbie, jsou často upřesňovány v souvislosti s nilskými katarakty. Většinou se však neuvádí, kde se tyto katarakty nacházejí, takže : první nilský katarakt se nachází jižně od Asuánu, druhý  několik málo kilometrů jižně od hranic Egypta se Súdánem, třetí kousek pod dvacátou rovnoběžkou, čtvrtý a pátý  přibližně ve stejné poloze na osmnácté rovnoběžce ( nad městy Karína a Atbara, Nil mezi oběma katarakty vytváří velký k severu vystupující zákrut ) a konečně šestý katarakt se nachází několik kilometrů severně od hlavního města Súdánu – Chartumu, přibližně na úrovni ústí řeky Senegal do Atlantského oceánu ( západní pobřeží Afriky).  

 

Počasí  

eg_052_sm.jpg 1.8K         V Egyptě je na české poměry velice hezky. Teploty často v létě překračují 40ºC, zvlášť ve středním a horním Egyptě a pochopitelně v pouštních oblastech. K výraznějšímu zlomu dochází přibližně v říjnu a listopadu. V zimních měsících jsou teploty v Egyptě přijatelnější pro cestování (zima je zde považována za turistickou sezónu), v Káhiře se pohybují okolo 20º C, na jihu v okolí Asuánu pak kolem 30º C. Je třeba upozornit na nepříjemně studené noci v zimních měsících, zejména v poušti. V zimních měsících můžete zažít déšť nejen na severu území, což je typické např. pro Alexandrii a částečně i pro Káhiru, ale díky vypařování vody z obrovské plochy Asuánské přehrady i v horním Egyptě. Na pobřeží Rudého moře je proměnlivost počasí častější, hlavně od pozdnějšího podzimu do jara, ale nemusí mít bezprostředně za následek deště a stále je zde rozhodně příjemněji než u nás. Moře se od ledna pohybuje okolo 20-22º C a většinou fouká studený vítr. Toto počasí trvá až do března.