Doprava  

     
     Silniční vzdálenosti mezi jednotlivými místy v kilometrech:

   
a)      Jutsko 

  Ålborg Århus Esbjerg Fredericia Frøslev-D Skagen Viborg
Ålborg   112 219 197 284 102 79
Århus 112   156 91 179 215 65
Esbjerg 219 156   90 109 322 142
Fredericia 197 91 90   105 299 113
Frøslev 284 179 109 105   387 201
Skagen 102 215 322 299 387   181
Viborg 79 65 142 113 201 181  

b)      ostrovy Fyn (německy Fünen) a Langeland 

  Middelfart Nyborg Odense Rudkøbing Spodsbjerg Svendborg
Middelfart   76 46 104 110 87
Nyborg 76   31 53 59 32
Odense 46 31   61 67 44
Rudkøbing 104 53 61   9 20
Spodsbjerg 110 59 67 9   26
Svendborg 87 32 44 20 26  


c)      ostrovy Sjaelland (Zeeland), Lolland a Falster 

  Helsingør Gedser Kalundborg Korsør København Roskilde Rødby
Helsingør   192 140 151 47 72 201
Gedser 192   157 129 124 133 68
Kalundborg 140 157   50 109 69 166
Korsør 151 129 50   113 75 139
København 47 154 109 113   41 163
Roskilde 72 133 69 75 41   142
Rødby 201 68 166 139 163 142  


          Hlavní dánské ostrovy jsou navzájem i s Jutskem propojeny mosty. Nejdůležitější vedou: z Jutska na Fyn (Fredericia-Middelfart), Fynu na Langeland a na Sjaelland (Nyborg-Halsskov u Korsøru) a ze Sjaellandu na Falster. Za přejezd mostu z Fynu na Sjaelland se platí 200 Dkr. Nejnověji byl otevřen most z Amageru u Kodaně do švédského Malmö, který je pouze pro vlaky a motorová vozidla (210 Dkr).

da_012_sm.jpg 2.6KDo Dánska lze cestovat po zemi, vzduchem nebo mořem. Po silnici je nejpřímější cesta po E 55 (tzv. linie tažných ptáků) Praha-Drážďany-Berlín (lépe objet z východu)-Rostock-Warnemünde. Odtud jezdí přibližně každé dvě hodiny trajekt do dánského Gedseru. Cesta trajektem trvá přes dvě hodiny a v létě vyjde na 595 Dkr za osobní auto (mimo sezonu 450 Dkr). Doporučuje se rezervace po internetu několik dní předem (www.scandlines.de), vozidla s rezervací musí být přistavena půl hodiny před odjezdem trajektu. Delší, ale levnější alternativou je západnější trasa přes Lübeck do Puttgarden a odsud trajektem necelou hodinu do Rødby (letní cena 310 Dkr nebo 85 DM). Intervaly jsou půlhodinové. Do Jutska se jede buď přes ostrov Fyn, nebo přes Hamburg a Flensburg (E 45). Přechody jsou otevřeny: Krusaa, Saed a Frøslev nepřetržitě, Padborg 6:00-24:00, Rudbol 8:00-22:00.

Rychlé vlakové spojení zajišťují EC Porta Bohemica a Karen Blixen. Vyjíždí denně kromě neděle v 9:18 z Prahy hl.n., přestup v Hamburg Hbf (pozor, vlak pokračuje dál do Hamburg-Altona). Stanice v Dánsku: Nykøbing, Ringsted, Høje Taastrup, København (21:59 hod.).

Autobusovou dopravu provozuje více společností, některé projíždějí do jiných skandinávských zemí, jiné končí v Dánsku. Např. Bohemia Euroexpress International jezdí šestkrát týdně z Prahy-Florence přes Teplice do Kodaně a čtyřikrát týdně na Jutsko (Padborg-Kolding-Vejle-Århus-Ålborg). Cesta do Kodaně trvá 15 hodin, zpáteční jízdenka stojí 3825 Kč, dětská 2200 Kč. Do Ålborgu se jede přes 17 hodin za 4625/2650 Kč. Rezervace a  informace: www.bei.cz, tel. 02-24 21 86 80, z Kodaně 3252 6631 (Combus, Ved Amagerbann 37, 2300 København), z Ålborgu 9816 1444. Obě trasy jezdí z Florence i Eurotour, tel. 24 81 16 26, eurotour@atlas.cz.

Samotné Dánsko má velmi kvalitní silniční síť, po které však nejezdí auta, ale bily. Dánové totiž usoudili, že když se autobusu říká prostě "bus", budou automobilům logicky říkat "bil". Hlavními komunikacemi jsou dálnice v severo-jižním směru, jedna na Sjaellandu z Helsingøru přes Kodaň do Rødby a druhá v Jutsku z Ålborgu přes Århus do Německa. Poněkud nezvyklé je řešení nájezdů, občas značených na poslední chvíli a také připojovacích pruhů, které dočasně rozšiřují pravý jízdní pruh. Poplatek za dálniční nálepku činí (pro vozidla za den, za týden, za měsíc): osobní auta 0, nákladní do tří náprav 45 Dkr, 150 Dkr, 564 Dkr, se čtyřmi a více nápravami 45 Dkr, 248 Dkr, 941 Dkr. Nálepku lze zakoupit v servisních střediscích, přepravních centrech, u trajektových a lodních společností apod. Eurovigneta používaná v Belgii, Německu, Lucembursku a v Holandsku je platná i na území Dánska. Podrobnější info na tel. 004533-38800. Autobusy s českou poznávací značkou platí v Dánsku silniční daň ve výši 0,05 Dkr za osobu a ujetý km. Podrobnější informace na adrese: Directorate for Vejtransport, Borgergade 20, 1300 Copenhagen K, telex 198 79.

da_033_sm.jpg 3.0KDánský autoklub FDM (Forenede Dansko Motoreje) nemá vlastní silniční službu. V případě nehody nebo poruchy na motorovém vozidle je k dispozici 24 hodin denně více než 100 pohotovostních středisek organizace Falck nebo více než 70 pohotovostních středisek Dansk Autohjaelpu.

Nejvyšší povolenou rychlostí je pouze 110 km/h, mimo dálnici 80 km/h, v obci 50 km/h. Překročení rychlostního limitu se pokutuje (dálnice, ostatní silnice): pod 20 % 600 Dkr, 400 Dkr; od 20 do 30 % 900 Dkr, 600 Dkr atd., špatné zaparkování stojí 400 Dkr, nepoužití bezpečnostních pásů 200 Dkr, projetí křižovatky na červenou 750 - 1500 Dkr, Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,8 promile, jeho překročení se trestá vysokou pokutou až vězením a dočasným odebráním řidičského průkazu. Minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm. Všichni pasažéři musí být připoutaní, děti do 3 let ve speciální sedačce. Po celý rok se povinně jezdí s rozsvícenými světly; auta vyráběná pro dánský trh automaticky rozsvítí již při startování. V obcích je plno pěších zón a semaforů, zpravidla umístěných zdvojeně před a za křižovatkou kvůli lepší orientaci. Nezvyklý je velký počet cyklistů, kteří mají často vyhrazený pruh mezi vozovkou a chodníkem. Chtějí-li zastavit, často zvednou na znamení předloktí levé ruky.

 Ceny pohonných hmot: diesel necelých 7 Dkr, natural podle kvality ca. 8,30-8,55 Dkr.

           Cena železnice je unifikovaná s cenou autobusové dopravy, hlavní trasy jsou státní, regionální bývají často soukromé a nemusí akceptovat zvýhodněné jízdenky. Pro delší pobyt ve Skandinávii může být výhodný pas Interrail, který prodávají některé kanceláře v Čechách (např. Wasteels), pro Dánsko je ale třeba navíc koupit zónu Dánsko-Německo-Švýcarsko. Cena je 9968 Kč na měsíc (7120 Kč do 26 let). Na stejném principu funguje Scanrail (Norsko-Finsko-Švédsko-Dánsko), prodávaný v dotyčných zemích asi za 7500 Kč.

            Hustá a spolehlivá je autobusová doprava, často splývají městské a meziměstské linky, např. "Østjylland Card", platná v århuské síti, zahrnuje i města Ebeltoft (trajekt na Sjaelland), Grenå (trajekty na Sjaelland, Anholt a do Švédska), Randers, Silkeborg a Skanderborg,  kodaňská síť sahá od Helsingøru přes Roskilde po Køge.

  Kodaň: celý prostor velké Kodaně je rozdělen na zóny, jízdenka do druhé zóny stojí 12 Dkr, do  třetí 18 atd., sleva je při koupi  jízdenky na více zón (20 zón - 80 Dkr). Denní karta stojí 70 Dkr. Parkování v Kodani stojí 7-20 Dkr /hod podle vzdálenosti od centra, před hlavním nádražím apod. se smí parkovat zdarma, ale jen omezenou dobu. Jinou možností je nechat auto v bezplatné zóně (přibližně od Fasanvej na západ) a využít městská kola (City-Bike), která jsou zdarma k dispozici na mnoha stanovištích v centru města, od umělých jezer až po pobřeží. Odemykají se 20 Dkr mincí, která opět vypadne po zamčení kola na kterémkoli stanovišti.

            Dánsko je součástí skandinávské letecké společnosti SAS, mezinárodní letiště je v Amageru u Kodaně. Vnitrostátní linky provozuje spol. Maersk Air, létají do Billundu (Legoland), Esbjergu, Karupu, Odense, Vojens a Rønne (Bornholm), jednoduchá cesta stojí 600-700 Dkr, slevy jsou rodinné a o víkendech.

           

Důležité trajekty (všeobecné informace na tel. 0045-3315 1515):

Odkud - kam (a zpět) letní cena (auto) v Dkr tel. dánský přístav tel. druhý přístav
Puttgarden-Rødby 310

0045-54605166

0049-4371 865161
Rostock-Gedser 445 (pá-ne 595)

0045-54160055

0049-381 6731217
Sassnitz-Rønne (Born.) 495 (pá-ne 750) 0045-56951069 0049-38392 64420
Århus-Kalundborg 225 0045-70101418 =
Helsingør-Helsingborg 230 0045-49258892 0046-42 186100