Důležité informace


 
Pasy, víza, doklady.

           Pro vjezd do Černé Hory musí mít občan ČR platný cestovní pas, jeho platnost při vstupu však musí být ještě nejméně tři měsíce. Děti do patnácti let mohou být zapsány v pasu rodičů, nebo mít svůj vlastní pas. Ode dne dovršení 15 ti let mohou cestovat pouze na svůj vlastní pas. Občan ČR může též cestovat s platným občanským průkazem. Vízová povinnost není, délka turistického pobytu max. 90 dní. Podmínky pro turistický pobyt se v Černé Hoře nyní zdají relativně dobré.      


         V Černé Hoře platí přihlašovací povinnost (do 24 hodin) - tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu. Za vyplnění Potvrzení o přihlášení k pobytu (tzv. bílá karta) se může účtovat poplatek. Tento dokument mohou vyžadovat hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola na výstupu ze země. Nesplnění této povinnosti může v rámci řízení u "přestupkového soudu" vynést udělení pořádkové pokuty (od cca. 50 EUR výše) či zákaz dalších cest do Černé Hory. Při ubytování v hotelu, penzionu, v soukromí aj. plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem ze země je nutné se na policii odhlásit.

 

Peníze

          V Černé Hoře byla zavedena jednotná měna a to EURO, dále lze platit srbským dinárem, nebo kteroukoliv západní měnou. Cizí valuty  a někde i české koruny lze vyměnit ve směnárnách, bankách a na poštách. Také větší hotely a turistické kanceláře mají směnárny.  Při směně peněz se informujte na poplatky a provize. Pošty a většina bank pracují bez provizí. 

           Kromě hotovosti lze také platit na některých místech kreditními kartami a eurošeky, v menších městech a obcích nejsou na tyto služby připraveny. Státní organizace požadují pouze EUR.

            Na hraničním přechodu při vstupu do Černé Hory je třeba celním orgánům deklarovat cizí valuty a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu ze země. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá.

Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Černé Hory a účelu cesty.  Povinná směna valut není vyžadována. Dovoz cizí měny není omezen.
Na hranicích Černé Hory není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.
 

 Ceny

 Orientační přehled cen:  ceny jsou srovnatelné s cenami v ČR. Jen v sezóně na jadranském pobřeží lze v restauracích očekávat mírný nárůst.

 Zdravotnická pomoc

           Na základě mezivládní smlouvy má být českým občanům poskytována bezplatně akutní péče, což je v neodkladných a nevyhnutelných případech  při ohrožení života. Další ošetření, léčení i pobyt v nemocnici si musí pacient hradit sám.  Proto doporučuji se před cestou pojistit  u některé renovované pojišťovny. Příslušná částka, kterou zaplatíte za ošetření v Černé Hoře vám bude dle smlouvy s pojišťovnou v ČR aktuálním kurzem uhrazena v Kč. Úroveň zdravotnických služeb závisí na kategorii konkrétného zdravotního zařízení. V posledních letech došlo ke snížení úrovně poskytované zdravotní péče.

 

 Státní svátky

1. ledna - Nový rok
27. duben Den vzniku SRJ
1.   května - Svátek práce
13. červen Den národa Černé Hory
29.  listopadu - Den republiky

Náboženské svátky: vánoce, velikonoce

Elektřina

           V Černé Hoře je zaveden střídavý proud 220 V / 50Hz, zásuvky zpravidla odpovídají naší normě. Při ubytování v soukromí se někdy lze setkat se zastaralejším vybavením el. rozvodu.

Čas

Středoevropské časové pásmo, stejné jako ČR.

 

Pohonné hmoty

           U  čerpacích stanicích se dají zakoupit všechny druhy paliv obvyklé u nás. Po celém území je dostatečná síť  čerpacích stanic,  prodávají i LPG. Ceny za 1 litr benzínu jsou od 1,15 EUR a nafta 1,-- EUR.

 

Důležitá telefonní čísla:

Volací předčíslí: 00 381

081 Podgorica  -  Černá Hora
policie 92
hasiči 93
první pomoc 94
informace 988
odtahová služba 3111 256
černohorský automobilový svaz tel. 081/ 23 46 35 987

         

Zvířata a rostliny

            Pro domácí miláčky, např. psy a kočky je třeba při vstupu předložit zdravotní vysvědčení - mezinárodní očkovací průkaz. Vysvědčení o veterinární prohlídce by nemělo být starší než 90 dní a novější než 14 dní. Dále musí být vyznačeno, že zvíře nepobývalo v místě předchozího pobytu, kde by se vyskytovaly některé  infekční nemoci.

             Rostliny musí projít fytopatologickou prohlídkou na mezinárodním pohraničním přechodu.

 

Dovoz zbraní a radiostanic

       Pro dovoz či tranzit zbraní je potřebný zbrojní list vydaný velvyslanectvím Černé Hory
Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle. Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů.


Rybolov a potápění

         Na celém pobřeží je povolen rybolov udicovým nářadím s prutem i bez prutu a bodacím nářadím. Pro sportovně-rekreační rybolov musíte mít povolení, které za  poplatek vystavují četné rybolovní spolky, ale i turistické agentury. Zároveň dostanete i pokyny týkající se maximálního množství ulovených ryb a další informace. V žádném případě nesmí být úlovky prodávány, slouží jen pro osobní potřebu. Rybolov na udici u moře však bývá tolerován bez povolení. Nejčastější bývají úlovky mořského okouna, pražmy zlaté, cípala hlavatého, fráteříka, murény, růžichy a úhoře. V letních měsících se však většina ryb stahuje do hlubin. Na jezerech a vodních tocích se též vyžaduje povolení. Rybolov a potápění je zakázáno v rezervacích a v národních parcích.

          Potápění s použitím dýchacího zařízení je možné po získání povolení od příslušného správního orgánu nebo organizace některého klubu potápěčů, po předložení patřičné kvalifikace. V Černé Hoře působí několik organizací a klubů, které vám vše potřebné zajistí. Lze se  přihlásit i do kursů potápění, které zde provozují. Dále je možnost u některých spolků za úplatu naplnit kompresorem potápěčskou láhev.

          Při použití potápěčského přístroje je rybolov s použitím harpuny nebo vodní pušky zakázán.

          Na jižním Jadranu žije na 116 druhů ryb a velké množství krabů, raků, mušlí, ústřic atd.

 

Půjčovny vozů

          Automobil nebo motorku si můžeme nejlépe najmout ve větších městech nebo turistických střediscích.  Osoba, která si chce auto vypůjčit, musí být starší 21 let a musí být držitelem řidičského průkazu. Při sjednávání pronájmu zjistěte rozsah pojištění, případně uzavřete dodatečné rozšířené připojištění. V poslední době se na pobřeží objevily půjčovny  s malými motorkami, kde platí podobná pravidla pro pronájem jako u automobilů.

 

Provoz a půjčování vodních skútrů a motorových člunů

           Ve větších turistických střediscích nabízejí  půjčovny vodní skútry a motorové čluny. Při jízdě je nutné dodržovat místní předpisy a dodržovat vzdálenost od pláží a koupajících se. Řidič by měl mít oprávnění - vůdce malých plavidel. Každým rokem dochází k mnoha úrazům. Řidič zodpovídá za náhradu škody a zároveň i za případné trestní následky.

   

Drogy

           Dovoz, nedovolená výroba, distribuce omamných a psychotropních látek a jedů, jejich nedovolené zpracování, prodej, nabídka k prodeji, nakupování, držení a přenášení s úmyslem dále je prodat, zprostředkování při prodeji či nákupu nebo jiná forma nepovolené distribuce těchto látek je zakázána. Za porušení tohoto zákazu hrozí trest odnětí svobody na 1 až 10 let. Ten, kdo navádí jinou osobu k užívání drogy nebo jí předá drogu, aby ji užívala ona nebo další osoba, nebo dá k dispozici prostor pro užívání drogy či jinak umožňuje druhému užívat drogu, se vystavuje trestu odnětí svobody na 3 měsíce až 5 let. Pokud je tento trestný čin spáchán vůči nezletilé osobě nebo více osobám, či jsou způsobeny zvláště těžké následky, hrozí možnost udělení trestu odnětí svobody v rozmezí 1 až 10 let nepodmíněně.

 

           Diplomatická zastoupení:

Konzulární jednatelství České republiky v  Černé Hoře
ul. Serdara Jola Piletića 24, Podgorica
Černá Hora

z ČR:tel.a fax: 00381-20227 236 (v Černé Hoře 020227 236) mob.:z ČR: 00381 - 69 33 88 00,v Černé Hoře: 069 33 88 00