Základní informace o Baleárech

Baleárské ostrovy 

Název: Baleáry (Islas Baleares)
Stát: Španělsko
Rozloha: 5014 km²
Obyvatelstvo: 685 686 obyvatel
Hlavní město: Madrid
Hlavní centrum: Palma de Mallorca (ostrov Mallorca)

Úřední jazyk: španělština
Měna: EUR
Státní zřízení: konstituční monarchie (Španělsko)

Státní poznávací značka: E

Státní vlajka: červeno-žlutá, barvy odvozené od erbovních barev dvou království – Kastilského a Aragonského. Poměr šířky k délce je 2:3, žlutý pruh má dvojnásobnou šířku pruhů červených.

Státní znak: Státní znak obsahuje erby historických zemí Kastilie, Leónu, Aragonu, Navarry a Granady. Uprostřed znaku je rodový erb vládnoucí dynastie Bourbonů. Nápis na znaku je Plus ultra  

 
Ostrovy:
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Carbera a mnoho dalších malých ostrůvků tvořících provincii Islas Baleares.

 

Mallorca

Rozloha: 3640 km²
Hlavní město: Palma de Mallorca

 
Menorka

Rozloha: 702 km²
Hlavní město: Mahón

 
Ibiza

Rozloha: 570 km²
Hlavní město: Ibiza

 
Formentera

Rozloha: 115 km²
Hlavní město: Sant Francesc de Formentera

 
 

Vládnoucí dynastie

          Dynastie Bourbonů vládne ve Španělsku již od počátku 18. století, kdy Filip V. ztratil ve válce o španělské dědictví mimo jiné i Belgii a Lucembursko, Gibraltar musel odevzdat Britům. Hlavou státu je král Juan Carlos I. Narodil se 5.1.1938 v Římě jako syn Juana de Borbón y Battenberg a Maríe de los Mercedes y Orléans. Panovník je nejvyšším velitelem ozbrojených sil a předsedá Nejvyšší radě obrany (Consejo Superior de la Defensa).

 

Obyvatelstvo

          Převážnou většinu obyvatelstva tvoří římští katolíci. Hlavním zdrojem příjmu místních obyvatel je turistický ruch, rybolov a výroba keramiky. V oblastech cestovního ruchu a služeb pracuje zhruba 80 % obyvatel.  Mnoho obyvatel pracuje na Baleárech pouze 6 letních  měsíců, někteří z nich odchází na zimu za prací na pevninu, někteří žijí z úspor.

          Průměrný plat na ostrovech převyšuje průměrné platy španělské pevniny.

 

          Obyvatelé Menorky jsou typickým příkladem lidí, kteří si nade vše váží okolní přírody, mají vrozený respekt k životnímu prostředí, a jež se včas vzbouřili proti rychlému rozvoji cestovního ruchu. Dík tomu si Menorca zachovala svoji krásu panenské přírody, kde nikdo nikam nespěchá, kde vládne klid, nežijí zde typičtí horkokrevní Španělé, a kde býčí zápasy není možné spatřit ani v televizi.

          Během zimy se domorodci schází ve svých hospůdkách, hrají na kytary, zpívají nebo hrají společenské hry.

 

Jazyk

          Na Mallorce hovoří původní obyvatelé řečí velmi podobnou katalánštině, zvané mallorquin, tedy mallorštinou. Nejčastějším jazykem je zde katalánština, ale lze se domluvit i kastilskou španělštinou, anglicky, francouzsky a německy.

 

          Na ostrově Menorca jsou úředními jazyky španělština a katalánština. Kromě úředních jazyků se na ostrově vyvinula i „menorština“, domorodci zvaná jako menorquí. Zhruba 80 % obyvatel ostrova mluví katalánsky a z nich pouze 5 %  zvládá psanou podobu tohoto jazyka.  Důkazem jsou dvojjazyčně uváděné názvy měst, například hlavní město Mahón je známé i jako Maó. Obyvatelé Baleárských ostrovů mají díky turistickému ruchu velmi dobré jazykové znalosti. Většina hovoří plynně anglicky a německy.

  

Základní fráze jazykem katalánským:

Bon día                  dobrý den
Fins després           na shledanou
Per favor                prosím
Gracies                  děkuji
Obert                    otevřeno
Tancat                  zavřeno
Parada de bus         autobusová zastávka
Correos                  pošta
On és …?                Kde je…?